PRZEDSZKOLE

Przedszkole Technologiczne  "Dziecinada"
Gdańsk Jasień ul.Rycerza Blizbora 6a
 
Nowe Przedszkole powstaje w miejsce dotychczas funkcjonującej placówki żłobkowej, która skończyła swoją działalność z dniem 20/08/2021

W przedszkolu powstaną 2 oddziały dla 12 i 13 dzieci:            
grupa młodsza dla 3 / 4 latków oraz
 grupa starszaków dla 4 / 5 latków..
Przedszkole realizować będzie podstawę programową MEN. Zajęcia prowadzone w przedszkolu będą miały charakter edukacyjno-wychowawczy,  a rodzice będą mieli możliwość konsultowania na bieżąco wszelkich aspektów z kadrą. W ramach realizowanego programu i narzędzi, dzieci będą miały możliwość nabycia kompetencji potrzebnych w dalszej edukacji. 

Podstawowa oferta w ramach czesnego obejmować będzie: 
* Podstawę programową edukacji przedszkolnej zgodą z MEN dostosowaną do danej grupy wiekowej podopiecznych 
* Rytmika 1x tydz 
* Gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwojowa 1x tydz 
* Logopedia grupowa i indywidualna 1x tydz 
* J. angielski 2x tydz 
* Kodowanie i programowanie robotów – 2 x tydz 
* edukację technologiczną wykorzystywaną w realizacji podstawy programowej

CENNIK:

Czesne za 1 m-c  wynosi  700 zł plus
 catering 14 zł/ dzień 
Osoby, których dzieci zakwalifikują się do przyjęcia do Przedszkola w dniu podpisania umowy zobowiązane są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 500 zł
 

REKRUTACJA TRWA:

W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Przyjmujemy dzieci w miarę dostępności wolnych miejsc.

Rekrutacja:  dziecinada@vip.interia.pl 
(zgłoszenia należy wysyłać na maila z podaniem:
Imię i Nazwisko dziecka, wiek dziecka, kontakt telefoniczny do Rodziców)

 

Naszym celem poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest wprowadzenie dzieci w świat nowoczesnych technologii w łatwy i ciekawy sposób wykorzystując przy tym „zabawki edukacyjne” wykorzystujące nowoczesne technologie.

Postęp technologii informacyjnej w każdej dziedzinie życia ma ogromny wpływ na edukację                                i rozwój jednostki. Daje się zauważyć, że technologia informacyjna wkracza również w najniższy szczebel edukacji, jakim jest wychowanie przedszkolne. Ten etap kształcenia jest szczególnie ważny, gdyż w okresie edukacji przedszkolnej, który przypada na fazę wczesnego dzieciństwa, budujemy podstawy osobowości na całe życie. Nie sposób pominąć wiedzy związanej z postępem technicznym i informatycznym, ponieważ jest to dla dziecka świat atrakcyjny i zajmujący. Naturalna ciekawość dziecka powinna być właściwie wykorzystana do wprowadzania go w ten złożony obszar wiedzy. Dawanie dziecku szansy na aktywny udział w edukacji wzbogaca proces dydaktyczny, umożliwia samodzielne odkrywanie wiedzy, gwarantując tym samym większą skuteczność edukacji. Wychodząc naprzeciw rozwojowi współczesnej edukacji zapewniamy dzieciom wprowadzenie technologii informacyjnej w przedszkolu jako szanse dla skutecznej edukacji dziecka.

 

Wprowadzone przez nas Innowacje dydaktyczne mają na celu podniesienie jakości i efektywności nauczania.

 

W trakcie pobytu dziecka w Przedszkolu realizowane będą następujące zajęcia:

 

„Kodowanie na dywanie” -  to zajęcia, które wspierają holistyczny rozwój dziecka.
Na zajęciach dzieci w wieku przedszkolnym rozwijają uniwersalne kompetencje takie jak logiczne, algorytmiczne myślenie czy zadaniowe podejście do stawianych problemów. Duży nacisk kładziemy na rozwój kompetencji społecznych, który szczególnie w aktualnej sytuacji jest kluczowy


 

„Podstawy programowania z GeniBot” – uczymy dzieci programować

Genibot to geniusz wśród robotów - uniwersalny, wyposażony w wiele funkcji robot edukacyjny do nauki programowania. Otwiera dzieciom drzwi do świata nowoczesnych technologii i edukacji w nurcie STEAM (science, technology, engineering, art, maths). Zachęca do eksperymentowania i poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Praca z robotem, to ogromne korzyści dla dziecka, świetna zabawa, która rozwija miękkie kompetencje takie jak: logiczne, algorytmiczne myślenie czy zadaniowe podejście do stawianych problemów.

GeniBot mówi w dwóch językach - polskim oraz angielskim, co ułatwia naukę młodszym dzieciom,                        ale także daje dodatkowe możliwości nauki języka angielskiego. Karty do kodowania oraz instrukcja są również przygotowane w języku polskim i angielskim.

Genibota możemy wykorzystać na różnych etapach edukacji. Możemy programować go zarówno za pomocą kart do kodowania, jak i aplikacji, a także wykorzystując Scratch 3.0... Na macie do kodowania, na kartce papieru, na podłodze... Indywidualnie, zespołowo i z całą grupą.


 

„Świat Rozszerzonej Rzeczywistości AR” – „ożywimy dziecku kolorowankę” - Rzeczywistość rozszerzona to obszar informatyki zajmujący się łączeniem świata realnego z elementami wirtualnymi, wygenerowanymi przy użyciu grafiki komputerowej. Główny potencjał edukacji opartej na rozszerzonej rzeczywistości tkwi w metodzie AR - nakładaniu informacji generowanych komputerowo na rzeczywiste obiekty oraz pracy na wirtualnych obiektach w rzeczywistym otoczeniu. Pozwala to na edukację nieomal "namacalną", spektakularną oraz oddziałującą na wszystkie zmysły, które uczestniczą w procesie uczenia się. Naszym celem jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć z zakresu rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality, AR) oraz jej zastosowanie w edukacji: zarówno w obszarze nauczania teoretycznego, jak i zdobywaniu praktycznych umiejętności.


 

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ:

Koko Programowalny Robot Krokodyl

 • Uroczy programowalny krokodyl, który pomoże dzieciom zrobić pierwsze kroki w świecie kodowania!
 • Z 15 kierunkowymi kartami pojemnościowymi umieszczonymi na plecach Koko, aby stworzyć sekwencje ruchów, zmusić go do chodzenia i poruszania się.
 • Koko będzie bawić dzieci efektami dźwiękowymi. Może być zaprogramowany do spania, pływania i przestraszania.
 • Koko jest w stanie rozpoznać magnetyczne "jedzenie" i reaguje, gdy się do niego zbliży.
 • Dzięki Koko dzieci poznają podstawowe pojęcia programowania i robotyki edukacyjnej w prosty i zabawny sposób, rozwijając umiejętność rozumienia związków przyczynowo-skutkowych.
 • Pobudza rozwój orientacji przestrzennej i myślenia logicznego u dzieci.

Doc Mówiący Robot Edukacyjny


    • DOC będzie towarzyszyć dziecku w rozwijaniu logicznego rozumowania i umiejętności rozwiązywania problemów. Uczy liter, cyfr, kolorów i nazw zwierząt.
 • Komputer robota nauczy Cię wykonywania poleceń programowych. DOC to pierwsza zabawka w historii, która przybliża dzieciom aspekty robotyki w przyjemny i twórczy sposób.
 • Robot może być zaprogramowany tak, aby wędrować dowolnie lub według poleceń na kartach. Pomaga dziecku rozwijać myślenie logiczne i umiejętności rozwiązywania problemów..