dogoterapia


 

AAE – Animal Assisted Education (edukacja z udziałem zwierząt)

Zajęcia edukacyjne z udziałem psa

Są to zajęcia wspomagające proces edukacji, w czasie których pies pełni funkcję pomocnika, wsparcia lub kompana. Spotkanie prowadzi pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. W czasie dogoterapii wykorzystuję się sympatię dziecka do psa i jego zainteresowania, jako motywację do pracy nad trudnymi zagadnieniami.

Spotkania (grupowe) odbywają się cyklicznie, w czasie których dzieci poznają podstawowe zasady bezpiecznego kontaktu z psem, a także rozwijają się wszechstronnie w czasie zadań problemowych, scenek teatralnych, zajęć ruchowych z elementami gimnastyki ogólnorozwojowej, prac manualnych i wiele innych, bazując między innymi na obszarach podstawy programowej.

Wszystkie zajęcia  przeplecione są świetną zabawą ,w której aktywnie uczestniczy pies, a proponowane aktywności nigdy nie przekraczają granic możliwości psa i jego komfortu.