Przejdź do głównej zawartości

PLACÓWKI

Kluby Malucha „Dziecinada” 

w swojej podstawowej ofercie programowej poza

 standardową funkcją opiekuńczo-wychowawczą gwarantują:

 Zajęcia dydaktyczne w ramach czesnego:

 język angielski, zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia sensoryczne, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia ogólnorozwojowe m.inn.: gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy, spotkania z muzyką, mała matematyka, zabawy rozwijające motorykę małą i dużą.

Dodatkowo w naszych placówkach okazjonalnie organizowane są na terenie placówki przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi (zawodami), imprezy okolicznościowe i inne.

W razie potrzeby naszym podopiecznym zapewniamy        

opiekę logopedy i psychologa.

 

LOKALIZACJE NASZYCH PLACÓWEK:

1.: Gdańsk Jasień ul. Rycerza Blizbora 6a


 Proszę kliknąć niniejszy tekst, żeby przenieść się do Galerii placówki Gdańsk Jasień ul. Rycerza Blizbora 6a.

2.: Gdańsk Południe - Orunia Górna (Gd. Maćkowy) ul. Władysława Jagiełły 2


  Proszę kliknąć niniejszy tekst, żeby przenieść się do Galerii placówki Gdańsk Południe-Orunia Górna (Maćkowy) ul. W. Jagiełły 2

 3.: Borkowo: ul. Kasztanowa 25


  Proszę kliknąć niniejszy tekst, żeby przenieść się do Galerii placówki Borkowo ul. Kasztanowa 25.

4.: Pruszcz Gdański: ul. K.K. Baczyńskiego 4


 Proszę kliknąć niniejszy tekst, żeby przenieść się do Galerii placówki Pruszcz Gdański ul. K.K. Baczyńskiego 4.

 
Wszystkie nasze placówki funkcjonują w oparciu o:
* U S T A W Ę  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (DZ. U. 2018 poz. 603)
* Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (DZ. U.2019 poz. 72)
 
Każda placówka wyposażona jest w sprzęt oraz zabawki zawierające certyfikaty oraz  spełniające wymagane normy.
Posiadamy również własne place zabaw, gdzie nasi podopieczni bezpiecznie mogą spędzać czas  na świeżym powietrzu.

LOKALIZACJE NASZYCH PLACÓWEK:

 1.: Gdańsk Jasień ul. Rycerza Blizbora 6a
 
 2.: Gdańsk Południe - Orunia Górna (Gd. Maćkowy) ul.Władysława Jagiełły 2 
 
 
3.: Borkowo: ul.Kasztanowa 25
 
 
4.: Pruszcz Gdański: ul. K.K. Baczyńskiego 4